Розширення освітніх горизонтів Донеччини з програмою Еразмус+

Для викладачів Донецького національного технічного університету стало традицією брати участь у виконанні проектів, що фінансуються за рахунок різних закордонних програм

Історія партнерства ДонНТУ в програмах Еразмус+ (раніше — Темпус) налічує близько 10 років. Переміщення університету у м. Покровськ, пов’язане з подіями 2014 року на Донбасі, не стало на заваді продовженню міжнародної співпраці.

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Україна є однією з 150 країн-партнерів програми Еразмус+. Країнами-засновниками програми виступають 28 держав-членів ЄС, бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. Євро.

Програма Еразмус+ має три напрямки: мобільність працівників, стратегічні партнерства і підтримка реформ. Стратегічні партнерства передбачають співпрацю між освітніми закладами та іншими організаціями. Проекти даного напрямку націлені на розвиток потенціалу вищої освіти на основі обміну досвідом і кращими практиками різних країн світу з метою підтримки реформ задля підвищення якості вищої освіти, зближення і зрозумілості систем вищої освіти у всьому світі. Зазвичай метою таких проектів є розроблення освітніх програм шляхом підготовки інноваційних курсів та методик, модернізація врядування, управління й функціонування вищої освіти, посилення зв’язків між вищою освітою та ширшим економічним і соціальним середовищем.

За результатами конкурсу 2018 року проектів “Еразмус+: Розвиток потенціалу вищої освіти” одним із переможців стала команда, до складу якої входить Донецький національний технічний університет. Ця перемога є дуже важливою, оскільки конкурс був доволі жорстким: загалом у ньому від України брали участь понад 100 проектів, а переможцями стали лише шість. Проект, одним із виконавців якого є ДонНТУ, має назву “Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” (598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) і має на меті підвищення цифрової компетентності українських вчителів та інших громадян.

Європейськими партнерами проекту є Університет Вітовта Великого (Каунас, Литва), Університет прикладних наук Каринтії (Австрія), Чеський агротехнічний університет (Прага), Краківський педагогічний університет (Польща), Бухарестський політехнічний університет (Румунія). Окрім ДонНТУ у виконанні проекту беруть участь українські партнери — Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Харківський національний університет радіоелектроніки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Київський національний університет культури і мистецтв, Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українська асоціація фахівців інформаційних технологій. Відповідальність за координацію проекту покладено на Університет Вітовта Великого (м. Каунас, Литва), національним координатором в Україні є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Проект належить до напрямку стратегічних партнерств і має на меті гармонізувати європейські ініціативи щодо цифрових компетенцій для педагогів та громадян до української дійсності. Для цього при виконанні проекту будуть сформовані рамки компетенцій у сфері цифрових технологій, що дозволить забезпечити реформування професійної підготовки вчителів з точки зору цифрових компетенцій, розширити горизонти та можливості громадян, у тому числі тимчасово переміщених осіб та ветеранів ATO. Також планується при виконанні проекту створити Українську національну цифрову коаліцію, розробити освітню платформу для дистанційного навчання в процесі підвищення кваліфікації вчителів шкіл, професійних закладів освіти та інших груп громадян.

Метою проекту є створення представництв Української цифрової коаліції у кожному українському університеті, який є партнером проекту. Співробітники українських університетів мають вивчити досвід європейських країн — партнерів, розробити профілі компетентності, проаналізувати міжнародні системи тестування та сертифікаційні програми.  Для досягнення цієї мети проектом передбачено придбання обладнання та програмного забезпечення для кожного представництва. Далі планується навчання викладачів українських університетів у тренінгових групах. Потім силами викладачів українських університетів- партнерів буде розроблено кілька навчальних модулів та організовано пілотні тренінги для цільових груп із використанням створеної при виконанні проекту цифрової освітньої платформи та відкритих освітніх ресурсів. Окрім навчальних модулів, буде розроблено систему початкового та внутрішнього тестування та додаткові матеріали, всі вони будуть доступні в Інтернеті. Планується залучити до навчання більше 200 вчителів шкіл та закладів професійно-технічної освіти, а також 140 внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО.

Сертифікація учасників буде проходити відповідно до програми ECDL (European Computer Driving Licence), учасником якої Україна є з 2003 року. ECDL — це загальновизнаний в Європі та світі сертифікат, який підтверджує, що його власник володіє основними концепціями інформаційних технологій, вміє користуватися персональним комп’ютером та базовими додатками. ECDL як стандарт комп’ютерної грамотності визнаний Європейською комісією, ЮНЕСКО, Радою Європейських Професійних Інформаційних Товариств, Європейським товариством інформатики, міністерствами освіти різних країн.

Для підтвердження рівня набутих знань та навичок передбачається тестування та сертифікація за міжнародною програмою ECDL для 12 кращих представників цільової групи у кожному українському університеті.

Відповідно до програми виконання проекту, вже було проведено дві робочі зустрічі та три навчальних заходи для викладачів з українських університетів. Так, представники ДонНТУ мали змогу ознайомитися з досвідом європейських колег під час тренінгів в Університеті Вітовта Великого (м. Каунас, Литва), в Педагогічному університеті ім. Комісії народної освіти (м. Краків, Польща) та в Чеському агротехнічному університеті (м. Прага). Під час тренінгів європейські колеги розповіли про сертифікацію знань у цифровій галузі, продемонстрували роботу платформ з тестування, поділились досвідом створення й організації центрів тестування.

В ДонНТУ для реалізації проекту буде обладнано центр тестування й сертифікації. Технічні засоби буде придбано за рахунок коштів гранту. Перелік технічних засобів включає комп’ютери, мережеве й презентаційне обладнання, а також ліцензійне програмне забезпечення.

Участь ДонНТУ в проекті є запорукою подальшого розвитку університету в напрямку розширення освітніх послуг, підвищення їх якості, наближення до вимог та викликів сучасного суспільства у сфері інформаційних технологій. Успішна реалізація проекту сприятиме покращенню ситуації на ринку праці завдяки підвищенню кваліфікації громадян у галузі ІТ.

598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2CBHE-SP

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.